OPCIJE PROGRAMA
01
Dimenzionisanje AB  preseka:
*slobodno
*vezano
02
Kapacitet nosivosti preseka
03
Proračun prslina

Dobrodošli na izabrani "Web Site" !

    Koristeći mogućnosti interneta demonstriraću svoj raćunarski program za dimenzionisanje armirano betonskih preseka prema važećim standardima, u skladu za pravilnikom za beton i armirani beton BAB '87.

    Program je namenjen gradjevinskim inzenjerima i tehničarima, i pre svega je prilagodjen rešavanju problema  iz svakodnevne inženjerske prakse, koja je zadnjih godina nametnula potrebu za čestim izmenama projekata u toku izvodjenja radova, usled nestabilnih uslova na tržistu, sto nameće potrebu za brzim i efikasnim preprojektovanjem konstrukcija.

    Program je pisan za potrebe gradjenja železnicke stavice "Beograd centar" (ili poznatije: "Prokop" ),gde su stručni timovi projektanata i izvodjača bili suočeni sa ovim, ne malim problemom, i gde je ovaj program testiran i primenjen.

    Bio sam član kolektiva KMG "Trudbenik" iz Beograda, koji je inače bio specijalizovan za izvodjenje konstrukcuja montaznog tipa, gde se i ranije osećao nedostatak programa ovog profila, obzirom na česta preprojektovanja konstrukcija na montažni način gradjenja, pa se nadam da ce ovaj program, bar delimično, popuniti prazninu u "software-u" vezanom za oblast preprojektovanja u gradjevinarstvu.

                                                                                                                           Vojislav Sivčev,dipl.inž.gradj.

Beograd, 15.04.2001.g.

04
Proračun ugiba od tečenja i skupljanja betona
05
Proračun glavnih napona zatezanja (uzengije, kose šipke....)

"E-mail" za kontakte: vsivcev@gmail.com

"Web Site":

www.vsivcev.com