PRIKAZ REZULTATA PRORAČUNA

NAKON DIMENZIONISANJA PROGRAM PRIKAZUJE REZULTATE U IZLAZNIM DATOTEKAMA TIPA:

  • Rez_dim.txt     ZA DIMENZIONISANJE PRESEKA

  • Rez_kn.txt       ZA KAPACITET NOSIVOSTI PRESEKA

  • Rez_ug.txt       ZA PRORAČUN UGIBA NOSAČA

  • Rez_prs.txt      ZA PRORAČUN PRSLINA

  • Rez_gnz.txt     ZA GLAVNE NAPONE ZATEZANJA

*Izgled izlazne datoteke za dimenzionisanje preseka

 DIMENZIONISANJE PRESEKA

ULAZNI PODACI
 Uticaji od stalnog opterecenja
 Mg=  450 KNm
 Ng=  450 KN
 Uticaji od promenjljivog opterecenja
 Mp=  380,25 KNm
 Np=  256,22 KN
 Uticaji od ostalalih opterecenja
 Mdelta=  150,5 KNm
 Ndelta=  422,15 KN
 MB=  40 MPa
 Sigma,v=  400 MPa
 d=  80 cm
 b=  40 cm
 fiu=  8  mm
 ao =  2  cm

REZULTATI PRORACUNA
 *SAVIJANJE,VELIKI EKSCENTRICITET*
 Mu= 1.351,03KNm   Momenat loma preseka
 Nu= 1.518,13KN   Normalna sila loma preseka
 x = 38,56 cm    Polozaj neutralne ose
 eb = 3,50 %.    Dilatacija pritisn. betona
 ea1 = -3,33 %.    Dilatacija zategn. armature
  1.Zategnuta armatura
 Aa1 = 41,65 cm2    Potrebna armatura
 a1 = 4,70 cm    Teziste armature
       USVOJENO:   11  RA  fi  22  ( 41,81 cm2)
 eoz = 3,17 cm    cist razmak sipki.
 Abz,ef= 904,00 cm2    Povrs.zategn.bet.
  3.Konstruktivna vertikalna armatura
       USVOJENO:   2 * 1  RA  fi

 

      Datoteke sa rezultatima proračuna potrebno je insertovati preko "clipboard-a" u datoteku programa u kome se radi osnovni statički proračun ( MS Word, Excel,...), naredbama iz padajućih menija "File/Copy...", i  "File/Paste..."

NAKON DIMENZIONISANJA PROGRAM CRTA POPREČNI PRESEK SA RASPOREDOM ARMATURE:

*Izgled crteža koji program automatski iscrtava

 

     Po dimenzionisanju potrebno je crtež isertovati u datoteku programa, u kome se radi osnovni statički proračun ( MS Word, Excel,...), naredbom iz padajućeg menija "File/Insert/Picture/From File...".

     Insertovanjem izlaznih datoteka preko "clipboard-a", i crteža preko naredbe "insert", dobijaju se potrebni rezultati proračuna, sa crtezom poprečnog preseka, na mestima u osnovnoj datoteci gde se to želi. Nakon toga statički proračun se nastavlja do sledeeg preseka, i postupak se ponavlja.

"E-mail" za kontakte: vsivcev@gmail.com

"Web Site":

www.vsivcev.com

©Vojislav Sivcev. Proudly created with Wix.com

Pošaljite poruku

+381-64-199-0872

vsivcev@gmail.com

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

Milutina Milankovića 23

Novi Beograd

Republika Srbija

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now