KARAKTERISTIKE PROGRAMA

         Program je generalno podeljen u dve celine, prema tome da li su ulazni statički uticaji za dimenzionisanje preseka faktorisani (mnozeni koeficijentima sigurnosti - stanje loma preseka) ili ne (stanje eksploatacije preseka). Ukoliko ulazni podaci za statičke uticaje nisu faktorisani program prvo faktorise statičke uticaje, prema naponskim stanjima preseka i dilatacijama u armaturi, a potom dimenzioniše presek.

Za obe celine (stanje loma, i stanje eksploatacije preseka) menijem programa predvidjene su sledeće opcije proračuna:

  • Dimenzionisanje armirano-betonskih preseka, sa pod-opcijama slobodnog (visina preseka nije ograničena) i vezanog (visina preseka je unapred odredjena) dimenzionisanja.

  • Proračun kapaciteta nosivosti već dimenzionisanih preseka.

  • Proračun ugiba nosača, uzimajući u obzir skupljanje i tečenje betona. Program za proračun ugiba ima mogućnost unosenja elastičnih ugiba u preseku iz drugih programa elesto-statike (STAAD,SAP,...), nakon čega računa ugibe, uzimajući u obzir deformacije preseka kroz vreme, usled tečenja i skupljanja betona.

  • Proračun prslina sa uticajima tečenja i skupljanja betona.

  • Proračun i obezbedjenje og glavnih napona zatezanja u blizini oslonaca nosaca, za uobicajene oblike dijagrama transverzalnih sila.

          Po završenom dimenzionisanju preseka program automatski crta poprečni presek nosača, sa rasporedom dimenzionisane armature, dok rezultate proračuna daje u obliku uobičajenih izlaznih tekstualnih datoteka (videti link: "Prikaz rezultata...").Ovi rezultati mogu se editovati, kopirati u "clipboard", ili se trajno upamtiti opcijom "Save As...", tako što se pokrene padajući mani "File/Open(Results)/Open".Za trajno pamćenje pojedinih crteža preseka predvidjen je "Picture Wiever", gde se svakom crtežu moze dati novi naziv i time trajno sačuvati, obzirom da program pri novom proračunu briše prethodni i crta novi poprečni presek.

"E-mail" za kontakte: vsivcev@gmail.com

"Web Site":

www.vsivcev.com

©Vojislav Sivcev. Proudly created with Wix.com

Pošaljite poruku

+381-64-199-0872

vsivcev@gmail.com

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

Milutina Milankovića 23

Novi Beograd

Republika Srbija

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now