Zainteresivanim za ovaj program mogu dostaviti, putem "E-mail-a", DEMO verziju peograma (verzija kod koje se ne mogu koristiti sve opcije koje postoje u programu, a max. marka betona sa kojom se moze ući u proračun je MB 15). "Demo" verzija je besplatna, i  koncipirana tako da se mogu uočiti sve prednosti koje ovakav program poseduje:

 • Dimenzionisanje poprečnih preseka u roku od nekoliko minuta i insertovanje razultata proračuna, kao i crteža poprečnog preseka, u osnovnu datoteku u kojoj se radi statički proračun.

 • Mogućnost unošenja nestandardnih marki betona i granica velikih izduženja armature, usled praktično čestih podbačaja istih na gradilištima "In situ".

 • Dimenzionisanje AB ploča sa klasičnom i mrežastom armaturom.

 • Mogućnost dimenzionisanja ploca sa rebrima.

 • Proračun ugiba kroz vreme, pri čemu se mogu računati i elastični ugibi, ili se oni mogu unositi iz drugih programa (STAAD,SAP...).

 • Program, za razliku od drugih načih programskih paketa ("RADIMPEX"-ovih ili sl.), rasporedjuje armaturu u preseku (dok navedeni programi u "free" verzijama daju samo ukupnu površinu armature), iscrtava crtež, a takav crtež se veoma jedostavno insertuje u osnovni statički proračun, tako da se "spoj" delova radjenih u osnovnom programu i inserovanih delova pograma nije uočljiv!

 • Peogram ima opcione mogućnosti slobodnog i vezanog dimenzionisanja što pruža mogućnosti pronalaženja najoptimalnijeg poprečnog preseka u početnoj fazi projektovanja (mogu se izbeći jako armirani poprečni preseci sa krtim lomom).

 • Mogućnost dimenzionisanja duktilnih poprečnih preseka u seizmički aktivnim zonama, korisćenjem opcije za zadavanje odredjenog procenta (ili povrsine) armature i u pritisnutom delu preseka (gornjoj zoni preseka).

 • Mogućnost unošenja u proračun postojece (konstruktivne ili druge) armature u gornjoj zoni.

 • Program je radjen po važećim propisima za beton i armirani beton BAB'87, dok slični koji se mogu naći na internetu (EC2TOOLS,STAAD...), ili su radjeni po standardima drugih zemalja, ili evrokodovima koji kod nas nisu još ni predloženi za usvajanje (", a kad će ne znamo...").

 • Napomena zainteresovanim da je verzija programa proračuna AB preseka prema EVROKODOVIMA privedena kraju, međutim nemoguće je završiti program, obzirom da navedeni kodovi kod nas nisu ni predloženi, a kamoli usvojeni, a time nisu ni definisani svi ulazni parametri proračuna.

          Integralana verzija programa, po dogovoru sa autorom, biće dostavljena zainteresovanim - elektronskom poštom, a uplate su putem klasičnih poštaniskih uplatnica na tekući račun. Po prispeću uplate izvršna verzija programa dostavlja se korisniku takodje elektronskom poštom.

Osnovni podaci o programu:

Ime programa:"Proračun armirano-betonskih preseka" (demonstaracija programa:verzija 1.2)

Dužina arhive (zip-demo verzija): 1,1 MBa

Ops programa:Program za dimenzionisanje armirano-betonskih preseka.

Tip programa:Izvršna-verzija 

Operatvni sistem:Windows 95/98/ME/XP/WIN7/WIN8/WIN10

Autor:Vojislav Sivčev

E-mail: vsivcev@gmail.com

Fix. tel.:+381 11 3423303

Mob.tel.:+381 64 1990872

Potvrda: U program nije ugradjen neki od virusa, trojanaca ili worm-ova.Program se pre svakog slanja testira zadnjim verzijama programa za zaštitu od virusa, i drugih štetnih programa.

Uputstvo za instalaciju dato je u priloženoj tekstualnoj datoteci uz program.

                                                                                                                            Autor programa:V.Sivčev,dipl.inž.radj.

E-mail za kontakt sa zainteresovanim:

vsivcev@gmail.com                                                                                                                                                                                                                        

          Prava na kopiranje i distribuciju zadržava isključivo autor programa.

       

DEMO VERZIJA PROGRAMA

          "Demo" verziju programa, u kojoj možete koristiti neke opcije, ali sa markom betona ne većom MB 15, dostavljam zainteresovanim besplatno, putem elektronske pošte preko E-mail adrese:

vsivcev@gmail.com

           Zainteresovanim za kupovinu programa biće dostavljene sve potrebne informacije putem "E-mail-a", a uplate su za Republiku Srbiju preko poštanskih uplatniva na tekući račun, a za druge zemlje preko deviznog računa.

"E-mail" za kontakte: vsivcev@gmail.com

"Web Site":

www.vsivcev.com

©Vojislav Sivcev. Proudly created with Wix.com

Pošaljite poruku

+381-64-199-0872

vsivcev@gmail.com

 • White LinkedIn Icon
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Milutina Milankovića 23

Novi Beograd

Republika Srbija

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now